изгрев и залез в планина Понор, октомври 2021

изгрев и залез в планина Понор, октомври 2021