залез на Ръждиви Скали в Мальовишкия Дял на Рила, март 2022