дъждовен ден край Гара Бов, Церово и Заселе, октомври 2021