зимен залез и нощна гледка към село Церово, Искърския Пролом и планина Понор от скала Викалото