Непланиран зимен залез под връх Църни Камик в Голема Планина с гледка към планина Понор, януари 2021