Пролетна разходка из горите на северна Витоша край река Боянска и Боянския Водопад, юни 2013