Две нощувки на родопските язовири, август 2015

Разходка от село Фотиново до едноименните водопади, октомври 2010

Разходка по еко-пътеката “Каньонът на Водопадите” край Смолян, Родопи, октомври 2009