Оброчните кръстове на село Кътина

За сега съм открил само един кръст, неизвестен период, неизвестен светец.