Нощука до връх Мургана в Етрополския Балкан и снимки на Млечния Път, юли 2013.