Преход от Кирилова Поляна, през Тиха Рила до Рибните езера в Природен Парк Рилски Манастир, юни 2013