Залез в поле от безбройни макове край София с гледка към Витоша, май 2013