Зимно изкачване от село Църквище в Етрополския Балкан до връх Мургана, февруари 2013