Изкачване до връх Камен Дел за нощни снимки на София, скрита под мъгла, януари 2013