Нощувка при пълнолуние на заслон Опасния Зъб над град Тетевен, октомври 2012