Преход от хижа Партизанска Песен до хижа Мазалат в Стара Планина, юни 2012