Нощувка на Лакатнишките Скали над Гара Лакатник и снимки по изгрев над Искърското Дефиле, май 2012