Посрещане на деня на платото на Витоша, януари 2012