Зимно обикаляне из северна Витоша в търсене на красиви зимни пейзажи, януари 2012