Обиколка с кола в търсене на есенни пейзажи в Средна Гора, ноември 2011