Преход от хижа Пионерска до езеро Окото в Рила в циркуса на Седемте Рилски Езера, ноември 2011