Обиколка из северните склонове на Витоша Планина в търсене на красива есен, ноември 2011