Преход от ЦПШ Мальовица до Страшното Езеро в Национален Парк Рила, септември 2011