Преход от хижа Бъндерица до заслон Конечто и нощувка в заслона, посрещане на изгрева на “Конечето”, септември 2011