Преход от Боровец до връх Мусала и нощувка на върха, януари 2011