Разходка от Бяла до Черния Нос през Кара Дере, декември 2010