Вело-фото-разходка над село Кладница в южна Витоша, ноември 2010