Преход в дъждовна Странджа по маршрута “Пътят на Реката”, юни 2010