Залез високо на Витоша до връх Ушите, октомври 2009