Обиколка на две еко-пътеки край град Трън, септември 2009