От Голи връх до Железница през Черни Връх, март 2009