Първото посещение не склите край Лакатник, октомври 2008