Оброчните кръстове на Зверино

Снимки и описание на Оброчните места на село Зверино, Врачански Балкан, Проломът на река Искър.