Оброчните кръстове на село Злидол

За сега – само 1 кръст – Рождество Богородично, намира се в западния край (началото) на селото, до пътя. Съвременен кръст от мрамор.