Оброчните кръстове на Зимевица

Снимки и описание на Оброчните места на село Зимевица в планина Понор. За сега съм открил само две Оброчни Места на това планинско село, но колекцията се допълва редовно и се надявам да открия още Кръстове на село Зимевица.