Оброчните кръстове на село Желен

Снимки и описание на всичките Оброчни Места на село Желен, които съм успял да открия в голямото землище на селото, в разпръснатите махали в западната част на Голема Планина при река Искър.