Завидовци. Свети Спас

Местоположение

  • Понор Планина, село Завидовци

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително средата на 19-ти век

Описание

  • Оброчното място на Свети Спас се намира в село Завидовци, в планина Понор, дял “Малък Понор”, край черния път през централната част на селото за село Манастирище (Раецка Махала).
  • Оброчното място състои от вековен цер и Оброчен Кръст, като според този източник дървото е на около 300 години, докато Оброчният кръст, разбира се, е поне половина по-млад. За съжаление върху кръста липсва изсечена информация за годината и светеца. Съдейки по изработката на кръста и състоянието му, както и това, че корените на 300-годишния цер са разместили кръста и сега той е наклонен на юго-запад, предполагам, че кръстът е от средата на 19-ти век, най-късно 1870-1880-те години. Кръстът е сложен от западната страна на дървото.
  • От западната страна кръстът е украсен с изсечена рисунка на кръст, всяко рамо на който също свършва с кръст. От тази страна има и пет букела, оформящи формата на кръста. От източната страна също има пет букела, оформящи кръст, но рисунка на кръст не се личи. Оброчният кръст е украсен с по три букела върху страничните рамене. От букелите, които са били оформени на горното рамо, има запазен само един – северният. Предполагам, че са били пет броя, съдейки по позицията на запазения букел. Възможно е кръстът да е пострадал от падащ клон на голямото дърво, какъвто липсва точно над кръста.
  • Оброчното място се личи отдалече, защото вековният цер е много голям, висок и широк. Това е едно от най-старите и впечатляващи със своя размер дървета, които съм виждал до Оброчните кръстове. Обиколката му е 4.40 м! Възможно е мястото да е било Оброчно преди поставянето на този кръст.
  • Интересното на изработката на този кръст е това, че страничните рамене не излизат извън границите на горното рамо, като по този начин кръстът изглежда по-висок и по-тънък. Рядко срещана изработка, но и другият кръст на Завидовци (от 1925-та година) също има странични рамене, които са в границите на горното рамо, но там изработката е значително по-различна (горното рамо е много широко).
  • Информация за светеца е взета от същия източник, от където имам информация и за годините на дървото: bgjourney.com

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

  • няма

Още снимки:

Към страницата с Оброците