Оброчните места на село Завидовци

Снимки и описание на Оброчните кръстове на село Завидовци в планина Понор.