Оброчните кръстове на село Заселе

Снимки и информация за Оброчните места на село Заселе до пролома на река Искър в планина Понор.