Заноге. Оброк на Неизвестен Светец

Местоположение

  • Понор Планина, източният склон на връх Поповица, западно (над) пътя от центъра на село Заноге за махала Църница (Черница) и местност Чичеро.

Местоположение на карта Гугл

Година

  • Предположително 1860-1880-те години

Описание

  • Забравено Оброчно Място южно от центъра на село Заноге, над пътя за махала Църница над местност Чичеро. До Оброчното място може да се стигне и по черен път през връх Поповица. Личи се, че този кръст и съседният (близо до центъра и гробища на Заноге по пътя от махала Черница (Църница)) са правени от едни и същи хора, които не са били професионалисти в “оброчно дело”, за разлика от Брезенските или Добърчински перфектно изработени кръстове с букели, фалоси, розети и т.н. Заножките оброци имат уникален стил, различаващ ги от всички друго по пролома и по тази причина двата Заноженски оброка за които знам, заемат челните позициите в моята лична класация на най-впечатляващите кръстове.
  • От западната страна кръстът има множество рисунки. В центъра е един голям кръст, на късите страничите рамене има до два малки кръста с еднаква форма, на дясното рамо (южното), освен кръста има и букви, но е трудно да се разбере какво пише. Над големия кръст също се личат няколко букви, както и три рисунки на кръг. Може би най-странното тук са “лицата” в долната част – от двете страни на кръглата рисунка (розета) – добре се личат очите, две точици за нос и уста. Повтарят се и от двете страни. Под тях има по още едно лице с по-различни очи.
  • От източната страна липсват рисунки.
  • За съжаление не е ясна точната година и имената на светеца (на някои карти мястото е отбелязано като Св. Илия).
  • Има по един малък букел от горе и от двете страни.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Заноге