Заноге. Оброк на Неизвестен Светец (до гробищата)

Местоположение

  • Понор Планина, северният склон на връх Поповица, южно (над) пътя от центъра на село Заноге посока махала Църница (Черница), на 200 метра юго-източно от гробищата на Заноге.

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1868-ма година

Описание

  • Един от най-впечатляващите оброци, които съм откривал. Първо, оброкът е много висок, над 150 см. Второто, от западната му страна има множество рисунки, което го отличава от всички други оброци (освен съседния, по пътя за махала Черница). Оброкът е от 1868-ма и впечатлява с изработката си и размера. Личи се, че този кръст и съседният са правени от едни и същи хора, които не са били професионалисти в “оброчно дело”, за разлика от Брезенските или Добърчински перфектно изработени кръстове с букели, фалоси и т.н. Заножките оброци имат уникален стил, различаващ ги от всички друго по пролома.
  • От западната страна кръстът има множество риснуки – един кръст в горната част и четири броя кръга в центъра. Освен това, между риснуките има и информация за кръста – в долната част добре се личат цифри – 1868 – годината, в която този кръст беше сложен на това място. Другите думи се разчитат трудно. Под годината има име – “Еленко”, както и още една дума, която не мога да разбера. Другите думи в централната част на кръста също са трудни за разбиране. Виждам “БИЛО ШКА ЖИТОТРОЦА” както и дума “ПОПЪ” на южното рамо.
  • От източната страна липсват рисунки.
  • Има по два букела на страничните рамене и три букела на горната част.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Заноге