Оброчните места на село Заноге

Тук може да видите Оброчните кръстове, които съм видял в землището на село Заноге в планина Понор. За сега съм успял да открия само два стари кръста и един съвременен, като старите са от средата на 19-ти век и са сред най-впечатляващите кръстове, които съм виждал.