Церово. Свети Спас

Местоположение

  • Понор Планина, село Церово, махал Цървеняне

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително краят на 19-ти век

Описание

  • Оброчно място Свети Спас се намира в Церовската махала Цървеняне, в юго-източния край на махалата, край пътя от махалата към река Искър. Оброчнто място състои от един кръст и вековни дървета, както и място за събор. Кръстът представлява разпространен през 19-ти век стил кръстове – нисък със заоблена форма, все едно изсечен от камъка първо във форма на кръг, а после на кръст. Подобен има в съседство на запад – един от двата кръста Света Богородица над Добърчин.
  • За съжаление кръстът няма никаква изсечена информация нито от западната, нито от източната страна, но пък има украса във вида на пет букела на горното рамо и по три букела на страничните, а в основата на кръста, под раменете има по един фалос. Необичайна е липсата на изсечени или релефни рисунки от западната страна.
  • Информацията за светеца идва от табела, закачена до дървото. Табелата съобщава, че на мястото се празнува “Мали Свети Спас”.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Церово