Церецел. Свети Спас

Местоположение

  • Мала Планина, село Церецел, местност Синовски Рът

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1933

Описание

  • Оброчното място на Свети Спас е едно от двете Оброчни места в местност Синовски рът на село Церецел (другото е на Свети Димитър). Кръстът на това място е малък и скромен – сложен пред вековно дърво. От западната страна е изсечена информация – “СВ. СПАСЪ”, а под думите се виждат цифри 933, цифра 1 липсва, но със сигурност това е годината на създаването на този кръст, а може би и на Оброчното място. Украсен е с по един букел върху всяко рамо. От източната страна няма изсечено нищо. Поставен е на постамент от камък.
  • В село Церецел има още две Оброчни Места на Свети Спас – в махалите Орешец (сега село Владо Тричков) и Дермановец (Дармановец) близо до църквата.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Церецел