Церецел. Свети Спас

Местоположение

  • Мала Планина, село Церецел, махала Драмановец (Дермановец, Ливаге)

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително 1880-1920

Описание

  • Оброчното място на Свети Спас се намира в махала Дермановец (Драмановец), също така отбелязана като Ливаге на някои карти. Тази местност може да се смята за център на голямото разпръснатото село Церецел, защото точно тук имаще училище, има църква, както и войнишки паметник, тук се намират и три от Оброчните места на селото. Оброкът на Свети Спас се намира източно от църквата на селото (където също има по-старо от църквата Оброчно място). Оброчното място на Свети Спас е почти незабележимо и само зарастваща пътека, която води към китка вековни дървета издава това тайно Церецелско място. Личи се , че когато е било създадено, склонът на планината е бил гол, сега гората е млада и всичко е зарасло, но не в годините на големите събор на селото (когато в селото са живяли около 1300 човека).
  • Кръстът на Оброчното място е малък и счупен, някога реставриран и монтират с бетон – основата на кръста липсва, на мястото й има оформен постамент от бетон. От западната страна има изсечена рисунка на голям кръст, а от източната – на малък кръст в горната част.
  • В Церецел има и още две Оброчни мяста на Свети Спас – в сегашното село Владо Тричков, бившата махала Орешец на Церецел и в местност Синовски рът, от другата страна на река Дълбочица.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Снимки от събора на село Церецел на това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Церецел