Церецел. Свети Симеон

Местоположение

  • Мала Планина, село Церецел, махала Рудениче

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1954

Описание

  • Оброчното място на Свети Симеон се намира в Церецелската махала Рудениче, в северния й край. Състои от един Оброчен кръст от 1954-та година. Това прави този кръст единственият от този период с потвърдена дата от над 250 кръста, които съм видял. След 1944-та година не само вече не са били слагани нови Оброчни Кръстове, но и в някои части на страната те дори са били разрушавани, но в махала Рудениче беше създаден този кръст, четири години преди драстичното обезлюдяване на тези махали, настъпило в следствие на колективизацията (одържавяване), отнела земите и имотите на хората тук. Предполагам, че Оброчното място е било по-старо и само новият кръст е от 1954-та година.
  • Кръстът е обърнат на север – юг, както и някои други Церецелски Оброци (Света Троица, Свети Иеремия), но традицията е била кръстовете да са обърнати на запад-изток. От южната страна има изсечена информация “СВЕТИ СИМИОН СЕДМОСТЛП 1954 Г.”. Симеон е изписан с буква И на мястото на Е. Кръстът има по един букел върху всяко рамо.
  • Оброчното място се поддържа и тук се провежда събор на Симеоновден (1-ви септември).

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Снимки от събора на село Церецел на това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Церецел