Церецел. Оброк Св.Константин

Местоположение

  • Мала Планина (дял Косматица), южно от връх Грамада, на 1010 метра надморска височина (старото землище на село Церецел, сега Томпсън)

Местоположение на карта Гугл

Година

  • 1876 ма година

Описание

  • Оброчното място Свети Константин се намира в Мала Планина, южно от връх Грамада на около 1010 метра надморска височина. Исторически това място е към землището на село Церецел, огромно село с множество махали. Сега териториално попада в землището на село Томпсън, но село Томпсън няма нито един Оброчен Кръст, по простата причина, че селото е ново, събрано от махалите на Церецел и Реброво.
  • Оброчното място е изоставено, навесите и мястото за събор не се поддържат. Вековните дървета край кръста падат след силни ветрове и има голяма вероятност кръстът да бъде счупен след някоя буря (намира се на високо и на сравнително открито място). В съседство е имало къщи, но от тях са останали само основите от камък.
  • Кръстът е нисък, от източната страна съдържа информация от която се разбира, че Оброкът е посветен на Свети Константин, а годината, през която е сложен е 1876-ма. Предпоследната цифра може би прилича на цифра 1, но кръстът не може да е от 1816-та година. От всичките кръстове, които съм открил, а те са над 250, нито един няма потвърдена толкова стара дата. Кръстът прилича в стила на изработка точно на такива от края на 19-ти век и датата 1876 е доста по-вероятна.
  • Има по 4 букела на страничните рамене и 5 от горната част
  • На западното лице има рисунка на кръст.
  • Името на светеца се личи добре от източната страна на кръста – вижда се дума Апосто и Костантин (без първото Н). Последната дума, която разчитам е “ПАВЪЛЪ”, (Павел) което би трябвало да е името на човека, поръчал този кръст.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

  • въпреки, че няколко пъти съм минавал край кръста, нямам пътепис през това място защото другите части на маршрутите ми се препокриват с вече описаните за махалите на Церецел

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Церецел