Церецел. Преместеното Оброчно Място на Свети Йоан Кръстител

Местоположение

  • Мала Планина, село Церецел, северно (под) изоставената сграда на Кметството

Местоположение на карта Гугл

Година

  • кръстът от бетон е от началото на 2000-те

Описание

  • Оброчното място на Свети Йоан Кръстител събира хора, някога живяли в село Церецел, на събор на 29-ти август. Кръстът се поддържа. Намира се точно под сградата на старото кметство на селото при река Дълбочица. Под сградата има ливада, където се празнуват три празника – Свети Тодор, Свети Георги и Свети Йоан – кръстът от това описание е централният – намира се между другите два.
  • Оброчното място е ново за тази ливада – кръстът на Свети Йоан се намира в махала Криво Бърдо, но поради обезлюдяването на селото, както и зарастващи стари вървища (пътеки), традицията и съборът бяха преместени в ниското, на място, което е достъпно лесно с автомобил.
  • Новият кръст е от бетон, кръстът горе в махалата е от камък, предположително от началото на 20-ти век.
  • Опиание на кръста в махала Криво Бърдо : Свети Йоан в Криво Бърдо

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Снимки от събора на това място:

Още снимки:

Снимка на кръста в махала Криво Бърдо:

Другите два кръста под кметството на Церецел:

Свети Георги (6-ти май). Ако се брои от изток на запад, това е кръст 1 – източният.

Свети Тодор. Западният кръст.

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Церецел