Церецел. Оброчното място на Свети Йоан Кръстител

Местоположение

  • Мала Планина, село Церецел, северно от махала Криво Бърдо

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предполагам, че е от периода 1900-1930-те години.

Описание

  • Оброчното място се намира край зарастваща пътека от черния път край река Дълбочица нагоре към махалите на Церецел южно от реката. Неочаквано място за Оброчен Кръст, както и много други на Церецел точно в тази част на Мала Планина. Намира се северно от малката махала Криво Бърдо, от която остана само една разпадаща се къща, но махалата никога не е била голяма – била е на едно семейство (Дойчинови). Скромна малката махала, скромен малък, почти незабележим кръст.
  • По кръста няма рисунки или думи. Поради нестандартната му форма и изработка, каквато не съм срещнал на други места, е трудно да предположа с увереност към кой период да го отнеса. Мисля, че е от 1900-1930-те години, едва ли е по-стар от 1900-те.
  • По информация на бивш жител на село Церецел, Оброчното място е на Свети Йоан Кръстител и в началото на 2000-те години, Оброкът (тоест съборът) беше преместен от махала Криво Бърдо долу при река Дълбочица до старото Кметство. Така един от 3-те оброка – централният, под кметството е на Свети Йоан (другите два са на Св.Тодор и Св.Георги).
  • Описание на новия кръст: Свети Йоан при кметството

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Церецел