Церецел. Кръстовден

Местоположение

  • Мала Планина, село Церецел, махала Зебрец

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително началото на 20-ти век.

Описание

  • Оброчното място Кръстовден се намира северо-източно от връх Осене. При първата ми разходка през върха, бях сигурен, че горе ще открия Оброчен Кръст, има няколко китки с вековни дървета, но тогава всяка китка се оказа празна. Впоследствие съм открил този кръст северо-източно от върха, в началото на по-голяма букова гора, спускаща се чак до махала Кикьови Локви. Добре се виждат старите дървета, китката, западно от която е сложен този кръст и младата гора, която сега продължава на изток. Кръстът почти не се личи и през лято едва ли се вижда сред високата трева, честно казано, ако не малката пейка до кръста, може би щях да го подмина и през есента, кръстът почти не се вижда, но все пак вековните дървета насочват към това място.
  • Оброчният кръст, според картата на село Церецел публикувана във Фейсбук група на селото и направена през 2002-ра година от местен жител Сокол Войков, е посветен на Кръстовден.
  • От западната страна Кръстът е украсен с изсечен кант и кръст, като изсеченият кръст е боядисан със сребърна боя, сигурно сравнително наскоро. От източната няма нищо.
  • За съжаление, кръстът пази тайните си и по него няма изсечена никаква информация. Предполагам, че, както и съседът му на рида при връх Осене, така и този кръст е от началото на 20-ти век, или края на 19-ти.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Към страницата с Оброците

Към Оброците на Церецел