Церецел (сега Томпсън). Свети Спас

Местоположение

  • Мала Планина, местност Полом, северо-източно от връх Николова Чука, землище на село Томпсън

Местоположение на карта Гугл

Година

  • предположително 1890-1900-те години

Описание

  • Оброчното място на Свети Спас се намира в съвременото землище на село Томпсън, но село Томпсън е ново село, създадено в средата на 20-ти век от махалите на Церецел и Реброво и като такова няма нито едно историческо Оброчно Място, защото такива са били създавани в махалите на старите села Церецел и Реброво. Трудно е да се каже дали тази местност – Полом, северо-източно от връх Николова Чука е била в землището на село Церецел или не. Махала Прокопаник, Церецелската, е сегашният център на село Томпсън и смятам, че и тази местност е била към село Церецел и по тази причина слагам този кръст в галерията на селото.
  • Оброчното място състои от един кръст, който датирам към края на 19-ти, началото на 20-ти век, съдейки по изработката му. Върху кръста липса информация за годината.
  • От западната страна има изсечена информация за светеца ” ОБРОК. М. СПАСО”, следват имената на хората, които са поръчали този кръст.
  • Горното рамо е счупено, с липсващи крайни части (ъгли) и от двете страни. Липсват букели или розети, няма никаква декорация.
  • Кръстът се намира до голяма ливада с прекрасни гледки към Голема Планина, има място за събор и се личи, че Оброкът се поддържа.

Пътеписи, в които се минава през това Оброчно Място:

Още снимки:

Св. Спас

Към страницата с Оброците